thực phẩm chức năng
Thực Phẩm Chức Năng
thực phẩm chức năng

 SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-16%
Original price was: 1.250.000 ₫.Current price is: 1.050.000 ₫.

Đã bán: 935

-6%
Original price was: 390.000 ₫.Current price is: 365.000 ₫.

Đã bán: 915

-10%
Original price was: 495.000 ₫.Current price is: 445.000 ₫.

Đã bán: 912

-25%
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 105.000 ₫.

Đã bán: 875

-15%
Original price was: 175.000 ₫.Current price is: 149.000 ₫.

Đã bán: 856

-22%
Original price was: 1.350.000 ₫.Current price is: 1.050.000 ₫.

Đã bán: 759

-10%
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.

Đã bán: 735

-28%
Original price was: 215.000 ₫.Current price is: 155.000 ₫.

Đã bán: 716

SẢN PHẨM MỚI

250.000 

Đã bán: 685

-10%
Original price was: 355.000 ₫.Current price is: 320.000 ₫.

Đã bán: 579

-5%
Original price was: 325.000 ₫.Current price is: 310.000 ₫.

Đã bán: 357

-10%
Original price was: 495.000 ₫.Current price is: 445.000 ₫.

Đã bán: 912

-5%
Original price was: 395.000 ₫.Current price is: 375.000 ₫.

Đã bán: 259

-10%
Original price was: 315.000 ₫.Current price is: 285.000 ₫.

Đã bán: 534

-10%
Original price was: 145.000 ₫.Current price is: 130.000 ₫.

Đã bán: 359

-10%
Original price was: 195.000 ₫.Current price is: 175.000 ₫.

Đã bán: 479

-15%
Original price was: 175.000 ₫.Current price is: 149.000 ₫.

Đã bán: 856

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

-10%
Original price was: 495.000 ₫.Current price is: 445.000 ₫.

Đã bán: 912

-5%
Original price was: 395.000 ₫.Current price is: 375.000 ₫.

Đã bán: 259

-10%
Original price was: 315.000 ₫.Current price is: 285.000 ₫.

Đã bán: 534

-10%
Original price was: 145.000 ₫.Current price is: 130.000 ₫.

Đã bán: 359

-17%
Original price was: 175.000 ₫.Current price is: 145.000 ₫.

Đã bán: 629

-17%
Original price was: 175.000 ₫.Current price is: 145.000 ₫.

Đã bán: 485

-13%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.

Đã bán: 469

-16%
Original price was: 1.250.000 ₫.Current price is: 1.050.000 ₫.

Đã bán: 935

-4%
Original price was: 880.000 ₫.Current price is: 845.000 ₫.

Đã bán: 129

TIN TỨC – BÀI VIẾT

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG