thực phẩm chức năng
Thực Phẩm Chức Năng
thực phẩm chức năng

 SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-16%
Giá gốc là: 1.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.050.000 ₫.

Đã bán: 935

-6%
Giá gốc là: 390.000 ₫.Giá hiện tại là: 365.000 ₫.

Đã bán: 915

-10%
Giá gốc là: 495.000 ₫.Giá hiện tại là: 445.000 ₫.

Đã bán: 912

-25%
Giá gốc là: 140.000 ₫.Giá hiện tại là: 105.000 ₫.

Đã bán: 875

-15%
Giá gốc là: 175.000 ₫.Giá hiện tại là: 149.000 ₫.

Đã bán: 856

-22%
Giá gốc là: 1.350.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.050.000 ₫.

Đã bán: 759

-10%
Giá gốc là: 1.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.350.000 ₫.

Đã bán: 735

-28%
Giá gốc là: 215.000 ₫.Giá hiện tại là: 155.000 ₫.

Đã bán: 716

SẢN PHẨM MỚI

250.000 

Đã bán: 685

-10%
Giá gốc là: 355.000 ₫.Giá hiện tại là: 320.000 ₫.

Đã bán: 579

-5%
Giá gốc là: 325.000 ₫.Giá hiện tại là: 310.000 ₫.

Đã bán: 357

-10%
Giá gốc là: 495.000 ₫.Giá hiện tại là: 445.000 ₫.

Đã bán: 912

-5%
Giá gốc là: 395.000 ₫.Giá hiện tại là: 375.000 ₫.

Đã bán: 259

-10%
Giá gốc là: 315.000 ₫.Giá hiện tại là: 285.000 ₫.

Đã bán: 534

-10%
Giá gốc là: 145.000 ₫.Giá hiện tại là: 130.000 ₫.

Đã bán: 359

-10%
Giá gốc là: 195.000 ₫.Giá hiện tại là: 175.000 ₫.

Đã bán: 479

-15%
Giá gốc là: 175.000 ₫.Giá hiện tại là: 149.000 ₫.

Đã bán: 856

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

-10%
Giá gốc là: 495.000 ₫.Giá hiện tại là: 445.000 ₫.

Đã bán: 912

-5%
Giá gốc là: 395.000 ₫.Giá hiện tại là: 375.000 ₫.

Đã bán: 259

-10%
Giá gốc là: 315.000 ₫.Giá hiện tại là: 285.000 ₫.

Đã bán: 534

-10%
Giá gốc là: 145.000 ₫.Giá hiện tại là: 130.000 ₫.

Đã bán: 359

-17%
Giá gốc là: 175.000 ₫.Giá hiện tại là: 145.000 ₫.

Đã bán: 629

-17%
Giá gốc là: 175.000 ₫.Giá hiện tại là: 145.000 ₫.

Đã bán: 485

-13%
Giá gốc là: 750.000 ₫.Giá hiện tại là: 650.000 ₫.

Đã bán: 469

-16%
Giá gốc là: 1.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.050.000 ₫.

Đã bán: 935

-4%
Giá gốc là: 880.000 ₫.Giá hiện tại là: 845.000 ₫.

Đã bán: 129

TIN TỨC – BÀI VIẾT

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG